Könyvvizsgálat

Kötelező a könyvvizsgálat:

  • minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő
  • a takarékszövetkezeteknél
  • a konszolidálásba bevont vállalkozásnál
  • a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél,
  • annál a vállalkozásnál, amelyik a megbízható, valós összkép érdekében a számviteli törvény tételes előírásaitól kivételes esetben eltér
  • egyéb szervezetek, közhasznú szervezetek esetében, ha a vállalkozási tevékenységéből származó árbevétel, létszám az általános szabályok szerinti értékhatárt túllépi (közalapítványnál minden esetben)

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

  • az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és
  • az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

Könyvvizsgálónak:

  • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja (bejegyzett könyvvizsgáló), vagy
  • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett társaság választható.

A könyvvizsgálók aktuális adatait, elérhetőségüket a http://www.mkvk.hu weboldalon lehet megtalálni, illetve ellenőrizni.

Cégünk vállalja gazdasági társaságok, valamint költségvetési szervek beszámolójának könyvvizsgálatát.

A könyvvizsgálat feladata a gazdasági társaságok beszámolójának ellenőrzése, hogy azok a törvény által előírt módon lettek-e elkészítve és ennek megfelelően hiteles képet adnak-e a vállalkozás pénzügyi, vagyoni helyzetéről, működéséről. A könyvvizsgálat feladatai közé sorolhatók még a társaság alapításakor, megszűnésekor, átalakulásakor felmerülő különféle értékelési, felülvizsgálati feladatok ellátása valamint átvilágítási feladatok végrehajtása. Cégünk a könyvvizsgálat területén is az igényekhez megfelelően minőségi és megbízható munkát biztosít ügyfelei számára.